1394-10-29
همه چیز در مورد رابطه خوب زن ومرد

همه چیز در مورد رابطه خوب زن ومرد

همه چیز در مورد رابطه خوب زن ومرد افزایش روزافزون اختلافات و تعارضات زناشویی و خطر بروز جدایی زوجین، موجب شده است تا محققان حوزه ی […]
1394-10-29
همه چیز درباره طلاق عاطفی و نقش آن در خانواده

همه چیز درباره طلاق عاطفی و نقش آن در خانواده

همه چیز درباره طلاق عاطفی و نقش آن در خانواده صاحب نظران معتقدند خانواده از نخستین نظام های نهادی ، عمومی و جهانی می باشد که […]
1394-10-29
Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend

Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend

Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend Do you spend most of your workday at a computer? That’s the reality for many people who work in an office. […]
1394-10-29
Don’t Talk About Your Goals

Don’t Talk About Your Goals

Don’t Talk About Your Goals Imagine you are having coffee with your friends talking about your life and work. Everybody talks passionately about their accomplishments in […]