بسته رایگان افزایش عزت نفس
کتاب خودافشاسازی درمانگر
رابطه بهتر بسته آموزش غیرحضوری علیرضا صدیق منش روانشناس

روانشناس خوب چه کسی است؟

تعریف روانشناس خوب از نگاه علیرضا صدیق منش، روانشناس مثبت

تعریف روانشناس خوب از نظر من و اینکه و چطور برای خودم روانشناس خوب انتخاب کنم یا روانشناس خوب کیست؟

وقتی به این جمع بندی می رسیم که از روانشناس خوب و یا مشاور کمک بگیریم، این سوال مطرح می شود که چطور برای خودم روانشناس خوب پیدا کنم؟

یا به عبارتی روانشناس خوب کیست؟ و چه ویژگیهایی دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید بدانیم هدف ما برای استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره چیست؟

و برای مشخص تر شدن هدف شاید فکر بدی نباشد که ابتدا تفاوت روانشناس، مشاور و روانپزشک را بدانیم.

حتما بخوانید: تفاوت روانشناس، روانپزشک و مشاور

روانشناس (به انگلیسی : psychologist بخوانید : سایکولوژیست) کسی است که:

رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ای مورد بررسی قرار می دهد.

روانشناس از یک طرف رابطه بین عملکرد مغز و رفتار را بررسی می کند و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار.

روانشناس رفتار، انگیزه ها، افکار و احساسات افراد را بررسی کرده و به آنها در کنترل و غلبه بر مشکلات شان کمک می کند.

حتما بخوانید: روانشناس خوب چه ویژگیهایی دارد؟ حتما ببینید: (ویدئوهای آموزشی من)