11-05-1402
کارگاه مقابله موثر با مشکلات در اداره بنادر و کشتیرانی گیلان

کارگاه مقابله موثر با مشکلات روزمره در اداره بنادر و کشتیرانی استان گیلان

کارگاه مقابله موثر با مشکلات روزمره ویژه کارکنان اداره بنادر و کشتیرانی استان گیلان برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش برگزار کرد. در تاریخ 10 مرداد […]
07-05-1402
سمینار اشتباهات رایج در رابطه عاطفی

سمینار اشتباهات رایج در رابطه عاطفی در بندر انزلی برگزار شد

سمینار بزرگ اشتباهات رایج در رابطه عاطفی در بندر انزلی برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود جهت بالا […]
21-04-1402
سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندر انزلی

سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندرانزلی برگزار شد

سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندرانزلی برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش همانند سالیان گذشته در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی […]
07-12-1401
کوچینگ چیست؟ خانه توانمندسازی صدیق منش

کوچینگ و تفاوت های آن با مشاوره ، آموزش و منتورینگ

کوچینگ چیست و چه و تفاوت هایی با مشاوره ، آموزش ، درمان و منتورینگ دارد؟   تاریخچه کوچینک   داستان از روستایی به نام کاکس […]