29-10-1394
همه چیز در مورد رابطه خوب زن ومرد

همه چیز در مورد رابطه خوب زن ومرد

همه چیز در مورد رابطه خوب زن ومرد افزایش روزافزون اختلافات و تعارضات زناشویی و خطر بروز جدایی زوجین، موجب شده است تا محققان حوزه ی […]
29-10-1394
همه چیز درباره طلاق عاطفی و نقش آن در خانواده

همه چیز درباره طلاق عاطفی و نقش آن در خانواده

همه چیز درباره طلاق عاطفی و نقش آن در خانواده صاحب نظران معتقدند خانواده از نخستین نظام های نهادی ، عمومی و جهانی می باشد که […]
29-10-1394
Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend

Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend

Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend Do you spend most of your workday at a computer? That’s the reality for many people who work in an office. […]
29-10-1394
Don’t Talk About Your Goals

Don’t Talk About Your Goals

Don’t Talk About Your Goals Imagine you are having coffee with your friends talking about your life and work. Everybody talks passionately about their accomplishments in […]