06-11-1394
تعریف کیفیت زندگی و اهمیت بهبود کیفیت زندگی

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی چطور به ما کمک میکند؟ در این مبحث شخصیت هائی را برایتان توضیح می دهم که بیشتر مستعد از پا افتادن در برابر استرس […]
06-11-1394
نظم آموزی به کودک

نظم آموزی به كودک بوسیله ابراز محبت

نظم آموزی به كودک بوسیله ابراز محبت نظم آموزی به کودک با ابراز محبت یکی از مهمترین نکات فرزندپروی است. چنان كه انسان به آب و […]
06-11-1394

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک در سرای محله رستم آباد فرمانیه

اهمیت کارگاهای فرزندچروری در این دوران بسیار زیاد است.موضوعات مختلفی در فرزندپروی اهیمت داره که یکی از مهمترین موضوعات بحث تربیت جنسی در کودکان است.از آنجایی […]
04-11-1394
شخصیت کاریزماتیک

چگونه یک شخصيت کاریزماتیک داشته باشيد؟

چگونه یک شخصيت کاریزماتیک داشته باشيد؟ پيشينه کلمه کاریزماتیک: فَرَهْمَندی یا کاریزما (به یونانی: χάρισμα یا «خاریسما») در لغت به معنی جذابیت غیرعادی و دارا بودن […]