علیرضا صدیق منش | روانشناس | مشاور | کودک | نوجوان | ازدواج

۱۳۹۲-۱۲-۱۹

Suspen disse pellen tesque dui proin cursus magna

Enim ac turpis egestas. Suspendisse elit lectus dapibus eu, vulputate at, consequat id, ultrices posuere ante ipsum aliquet eget, rutrum magna iaculis arcu massa, feugiat fermentum in, dapibus et, tristique libero in massa.
۱۳۹۲-۱۲-۱۸

Proin dui sodales imperdiet sit sapien fames ac luctus

Nunc justo nibh, sollicitudin quis, egestas risus eu euismod nec, molestie tincidunt. Fusce wisi diam, tincidunt lorem. Aliquam id lorem. Vestibulum tempus. Morbi id dolor urna dapibus aliquam. Etiam varius quis, tellus.
۶-۰۱-۰-۱۱۵۶

پرخاشگری

? تعاریف پرخاشگری   روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که […]