27-11-1394
شخصیت افراد را در حین حرف زدن بشناسید

زبان بدن راهی برای شناسایی شخصیت افراد هنگام حرف زدن

زبان بدن راهی برای شناسایی شخصیت افراد هنگام حرف زدن زبان بدن راهی است برای اینکه متوجه شوید در هنگام صحبت کردن طرف مقابلتان چه حسی […]
25-11-1394
10 نکته اساسی درباره کسب آرامش

10 نکته اساسی درباره کسب آرامش

10 نکته اساسی درباره کسب آرامش  در این نوشته 10 نکته کاربردی برای کسب آرامش و رسیدن به حال خوب برای شما آورده شده است: 1 […]
24-11-1394
آیا من درونگرا هستم یا برون گرا

آیا من درونگرا هستم یا برون گرا

آیا من درونگرا هستم یا برون گرا یونگ در سال 1921 نتیجه مطالعات خود را در زمینه تیپ های روانشناختی چاپ کرد، او در این کتاب […]
06-11-1394
تعریف کیفیت زندگی و اهمیت بهبود کیفیت زندگی

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی چطور به ما کمک میکند؟ در این مبحث شخصیت هائی را برایتان توضیح می دهم که بیشتر مستعد از پا افتادن در برابر استرس […]