07-05-1402
سمینار اشتباهات رایج در رابطه عاطفی

سمینار اشتباهات رایج در رابطه عاطفی در بندر انزلی برگزار شد

سمینار بزرگ اشتباهات رایج در رابطه عاطفی در بندر انزلی برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود جهت بالا […]
21-04-1402
سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندر انزلی

سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندرانزلی برگزار شد

سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندرانزلی برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش همانند سالیان گذشته در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی […]
25-12-1397
کارگاه سفر کودک من برگزار شد

کارگاه سفر کودک من برگزار شد

کارگاه سفر کودک من برگزار شد انسان‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند و ممکن است سن نشستن، راه رفتن، حرف زدن و… هریک کمی دیرتر یا زودتر از […]
17-11-1397
ثبت نام کارگاه سفر کودک من

ثبت نام کارگاه سفر کودک من

ثبت نام کارگاه سفر کودک من مراحل رشد کودکان در همه کشورها تقریبا مشابه است. اما هر کدام از مراحل و توانایی ها از جمله راه […]