راه های تقویت حافظه همراه با معرفی مکمل ها
راه های تقویت حافظه
12-10-1394
گوش کردن فعال برای داشتن رابطه با کیفیت
چگونه به حرف های طرف مقابل درست گوش کنیم
12-10-1394

کیفیت زندگی “Quality Of Life” و ارکان آن

واژه کیفیت زندگی در سال 1920 برای اولین بار توسط پیگو در کتاب اقتصاد ورفاه مطرح شد ودر 1960 الکینگتن در مقاله ای درمورد مسئولیت های پزشکی در ارتباط با بیماران کلیوی تحت پیوند کلیه ،به اهمیت کیفیت زندگی توجه نمود.

واژه کیفیت زندگی در سال 1920 برای اولین بار توسط پیگو در کتاب اقتصاد ورفاه مطرح شد ودر 1960 الکینگتن در مقاله ای درمورد مسئولیت های پزشکی در ارتباط با بیماران کلیوی تحت پیوند کلیه ،به اهمیت کیفیت زندگی توجه نمود.

کیفیت زندگی “Quality Of Life” و ارکان آن

کیفیت زندگی “Quality Of Life” و ارکان آن: واژه کیفیت زندگی “Quality of Life” در سال 1920 برای اولین بار توسط پیگو در کتاب اقتصاد ورفاه مطرح شد ودر 1960 الکینگتن در مقاله ای درمورد مسئولیت های پزشکی در ارتباط با بیماران کلیوی تحت پیوند کلیه ،به اهمیت کیفیت زندگی توجه نمود.
از نگاه سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی “Quality of Life” ،پندارهای فرد از وضعیت زندگی اش با توجه به فرهنگ ونظام ارزشی که در آن زیست می کند وارتباط این دریافت ها با اهداف ،انتظارات ،استانداردها واولویت های مورد نظر است .
هدف این رویکرد آن است که مهارت ها وآگاهی مراجع را افزایش دهد تا مراجع بتواند در جنبه هایی از زندگی که قابل تغییر است اراده ی خود را تقویت کند وبه موفقیت بیشتری برسد .یعنی مهمترین نیازها ،اهداف وآرزوهای مراجع را در حیطه هایی که از نگاه او ارزشمنداست ، جستجو شده وتحقق بخشیده شود همچنین در این نظریه علاوه بر آموزش ،تمرین ها وتکالیف خانگی به فرد داده می شود تا از طریق این تجربه های کوچک ،کارایی واقعی خود را در زندگی بررسی کند .

عناصر پنج گانه :

1- شرایط عینی
2- نگرش
3- معیارهای خرسندی
4- ارزیابی حیطه های رضایت مندی بر اساس اهمیت
5- رضایت مندی کلی

1-غنای درونی:

یعنی فرد پس از مراقبت از خویشتن به گونه ای خردمندانه ،دوستانه ،دلسوزانه وهمه جانبه احساس عمیق آرامش نشاط ،تمرکز ،مهربانی وآمادگی برای مواجه شدن با چالش های روزانه ی زندگی را کسب کند .غنای درونی یعنی این که وقتی افراد تمام سعی خود را برای خاطر خودشان به کار می گیرند ،بیشتر می توانند برای دیگران وفعالیت های دیگر ،در دسترس باشند .

 ارکان رویکرد بهبود کیفیت زندگی :

 

کیفیت زندگی "Quality Of Life" و ارکان آن

کیفیت زندگی “Quality Of Life” و ارکان آن

 

1-غنای درونی:

یعنی فرد پس از مراقبت از خویشتن به گونه ای خردمندانه ،دوستانه ،دلسوزانه وهمه جانبه احساس عمیق آرامش ،نشاط ،تمرکز ،مهربانی وآمادگی برای مواجه شدن با چالش های روزانه ی زندگی را کسب کند .غنای درونی یعنی این که وقتی افراد تمام سعی خود را برای خاطر خودشان به کار می گیرند ،بیشتر می توانند برای دیگران وفعالیت های دیگر ،در دسترس باشند .

2- کیفیت زمان :

فرصت تنها ماندن برای افراد ضروری است. آن هاباید در مکان های آرام وبدون سروصدا ،درخود آرامش وتمرکز ایجاد کنند واحساسات ،اهداف وارزش های خود را لمس کنند .
برای کارهای روزانه ی خودونیز حل وکنترل مسائل شخصی برنامه ریزی داشته باشند.در برنامه ی کیفیت زمان ،به منظور آرام شدن وآگاهی یافتن کامل از افکار واحساسات فردی ،شروع کردن با تمرین های متداول آرامش مفید است .با روشن کردن شمع ،دوش گرم گرفتن ،نواختن موسیقی ملایم ،دعا ومراقبه این آرامش به دست خواهد آمد.

3- معنایابی :

همه ی انسان ها درمورد مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زندگی کردن هم در حال حاضر وهم در آینده ، به بینش ونگرشی نیازمندند.این نگرش هم به افراد مذهبی وهم به افراد غیر مذهبی در پاسخ به این پرسش که معنا یا هدف زندگی چیست ؟کمک می کند.این اهداف وارزش ها درایجاد مفهومی از امنیت وشادمانی ضروری است .رویکرد بهبود کیفیت زندگی اهداف وارزش ها را باورهایی درباره ی مهم ترین مسائل زندگی وچگونگی زیستن ،هم در حال حاضر وهم درآینده می داند.
نوشته شده توسط: علیرضا صدیق منش، روانشناس و مشاور


جهت تنظیم وقت مشاوره کلیک کنید.


علیرضا صدیق منش
علیرضا صدیق منش
خانه توانمندسازی صدیق منش ، بنیان گذار علیرضا صدیق منش ، روانشناس مثبت نگر ، توانمندسازی فردی ، رابطه عاطفی ، والدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *