14-11-1394
انواع هوش انسان و کاربرد آن در زندگی روزمره

انواع هوش انسان و کاربرد آن در زندگی روزمره

انواع هوش انسان و کاربرد آن در زندگی روزمره هوش منطقی(IQ): همان هوش عقلی یا هوش ریاضی است که در مدارس، ما را با آن می‌سنجیدند. […]
04-11-1394
شخصیت کاریزماتیک

چگونه یک شخصيت کاریزماتیک داشته باشيد؟

چگونه یک شخصيت کاریزماتیک داشته باشيد؟ پيشينه کلمه کاریزماتیک: فَرَهْمَندی یا کاریزما (به یونانی: χάρισμα یا «خاریسما») در لغت به معنی جذابیت غیرعادی و دارا بودن […]