21-04-1402
سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندر انزلی

سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندرانزلی برگزار شد

سمینار رایگان تقویت رابطه عاطفی با ذهن آگاهی در بندرانزلی برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش همانند سالیان گذشته در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی […]