04-11-1394
شخصیت کاریزماتیک

چگونه یک شخصيت کاریزماتیک داشته باشيد؟

چگونه یک شخصيت کاریزماتیک داشته باشيد؟ پيشينه کلمه کاریزماتیک: فَرَهْمَندی یا کاریزما (به یونانی: χάρισμα یا «خاریسما») در لغت به معنی جذابیت غیرعادی و دارا بودن […]