11-05-1402
کارگاه مقابله موثر با مشکلات در اداره بنادر و کشتیرانی گیلان

کارگاه مقابله موثر با مشکلات روزمره در اداره بنادر و کشتیرانی استان گیلان

کارگاه مقابله موثر با مشکلات روزمره ویژه کارکنان اداره بنادر و کشتیرانی استان گیلان برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش برگزار کرد. در تاریخ 10 مرداد […]
07-05-1402
سمینار اشتباهات رایج در رابطه عاطفی

سمینار اشتباهات رایج در رابطه عاطفی در بندر انزلی برگزار شد

سمینار بزرگ اشتباهات رایج در رابطه عاطفی در بندر انزلی برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود جهت بالا […]