26-11-1402

حد و مرز در رابطه عاطفی اهمیت و چگونگی ایجاد آن

در یک رابطه عاطفی سالم، زوجین باید به نیازهای فردی خود و یکدیگر احترام بگذارند. این امر مستلزم تعیین حد و مرزهایی است که به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد تا فردیت خود را حفظ کرده و از احساس خفگی یا کنترل شدن اجتناب کنند.
11-05-1402
کارگاه مقابله موثر با مشکلات در اداره بنادر و کشتیرانی گیلان

کارگاه مقابله موثر با مشکلات روزمره در اداره بنادر و کشتیرانی استان گیلان

کارگاه مقابله موثر با مشکلات روزمره ویژه کارکنان اداره بنادر و کشتیرانی استان گیلان برگزار شد.   خانه توانمندسازی صدیق منش برگزار کرد. در تاریخ 10 مرداد […]