04-11-1394
تنبیه مناسب کودکان

تنبیه مناسب کودکان

تنبیه مناسب کودکان باید چگونه باشد؟ آنچه باید به،کودک یاد بدهید این،است;که,رفتار ناشایست نتیجه ی ناخوشآیندی دارد. درحقیقت دورکردن کودک ازمحل تنش، دورکردن اوازتنش و جنجال […]