1394-11-04

پارادایم چیست؟

ابتدا با مثالی، چگونکی تشکیل يک پارادايم را بیان  میکنیم: “در معبد گربه اي وجود داشت که هنگام مراقبه مزاحم تمرکز راهب ها مي شد . […]
1394-10-30

رنگ درمانی کنید

پژوهش مدرن نشان داده که زمانی که چشمان مان رنگی را لمس می کند مغزمان مواد شیمیایی را رها می کند که هم سطح فیزیکی و […]
1394-10-29
Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend

Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend

Little-Known Ergonomic Strategies We Recommend Do you spend most of your workday at a computer? That’s the reality for many people who work in an office. […]
1394-10-29
Don’t Talk About Your Goals

Don’t Talk About Your Goals

Don’t Talk About Your Goals Imagine you are having coffee with your friends talking about your life and work. Everybody talks passionately about their accomplishments in […]