چگونه یک شخصيت کاریزماتيك داشته باشيد؟
04-11-1394
اصول نظم آموزي به كودک به کمک ابراز محبت
06-11-1394

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک در س رای محله رستم آباد فرمانیه

در این کارگاه ، جناب آقای علیرضا صدیق منش به بیان توضیحاتی درباره ی موضوعات مرتبط با کیفیت زندگی پرداخت.
این برپایی با حضور عموم و در خانه سلامت فرمانیه برگزار شد.
در ادامه ، خانم دکتر آذرتاش (دکتری مشاوره خانواده و زناشویی) نیز درباره ی تربیت جنسی کودک سخنرانی کردند.

 

علیرضا صدیق منش
علیرضا صدیق منش
خانه توانمندسازی صدیق منش ، بنیان گذار علیرضا صدیق منش روانشناس مثبت نگر توانمندسازی فردی ، روابط عاطفی و والدین

دیدگاه ها بسته شده است