سمینار نیمه دوم عمر از سری سمینارهای کیفیت زندگی
اخبار اخبار کیفیت زندگی سمینارهای کیفیت زندگی

سمینار نیمه دوم عمر از سری سمینارهای کیفیت زندگی

سمینار نیمه دوم عمر از سری سمینارهای کیفیت زندگی از سری سمینارهای کیفیت زندگی : نیمه دوم عمر (30 تا 60 سالگی) با سخنرانی علیرضا صدیق منش ، روانشناس و مشاور کیفیت زندگی تاریخ : 31 تیرماه 95 ساعت: 3 الی 5 بعد از ظهر محل برگزاری: تهران،بزرگراه اشرفي اصفهاني، بعد از مرزداران، کوچه سادات، […]