همکاران خانه توانمندسازی صدیق منش

درباره خانه توانمندسازی صدیق منش بیشتر بدانید و با فلسفه وجودی ما آشنا شوید:

چشم انداز، ماموریت و ارزشهای ما در خانه توانمندسازی صدیق منش

چشم انداز، ماموریت و ارزشهای ما با تکیه بر اصل توجه به توانمندی ها در کنار دیدن کاستی ها:

چشم انداز: بالا بردن سطح آگاهی، سلامت روان و کیفیت زندگی ایرانیان در سرتاسر کره خاکی

ماموریت: ارائه خدمات آموزشی علمی-کاربردی ( بصورت حضوری و غیرحضوری) جهت توانمندسازی فردی، رابطه عاطفی و والدین

ارزشها:

  • احترام به منحصر بفرد بودن انسان
  • خردورزی و آگاهی
  • سلامت روان و کیفیت زندگی
  • یادگیری و کسب مهارت
  • مسئولیت پذیری
  • نهادینه سازی جمله ” یک دست صدا دارد”