پرخاشگری کودک

۱۳۹۷-۰۲-۲۴
علت پرخاشگری کودک و راه های مقابله با آن

علت پرخاشگری کودک و راه های مقابله با آن

علت پرخاشگری کودک و راه های مقابله با آن  تعاریف پرخاشگری روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساساً با هم […]
۱۳۹۴-۱۲-۰۲

چگونه کودک تندخود را مدیریت کنیم؟

     ⃣   خونسردی خود را از دست ندهید . ⭕️تندخویی و جیغ و داد پس از آن نوعی رفتار آنی و طوفانی است که لحظاتی بعد […]