مقالات فارسی

۱۳۹۵-۰۴-۰۶

کیفیت زندگی ، تعریف و ضرورت

تعریف کیفیت زندگی : این واژه در سال 1920 برای اولین بار توسط پیگو در کتاب اقتصاد ورفاه مطرح شد ودر 1960 الکینگتن در مقاله ای […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۶

مقاله اختلالات یادگیری

برای تشخیص ناتوانی یادگیری، ابتدا باید کودک از نظر هوشی سنجش شود و مشخص شود که کند ذهن نباشد،سپس باید مشخص شود که اختلال توجه و […]
۱۳۹۴-۱۰-۱۴

دلایل ترس از صمیمیت

عشق واقعی ما را آسیب‌پذیر می‌کند: رابطه عاطفی با فرد جدید، ما را به محدوده‌ای جدید و متفاوت می‌برد و به‌طور طبیعی، بیشتر ما انسان‌ها از […]
۱۳۹۴-۱۰-۱۲

گوش کردن فعال برای داشتن رابطه کیفی

نشسته‌اید رو‌به‌روی دوست صمیمی‌تان، دارید خاطرات یک‌سال پیش را با هم مرور می‌کنید؛ خاطرات روزهایی که داشتید زیر فشار‌های خانوادگی و درسی، له می‌شدید. دارید همه […]