علیرضا صدیق منش، روانشناس و مشاور
اخبار اخبار کیفیت زندگی سمینارهای کیفیت زندگی

دومین سمینار رشد کودک در انجمن ناییری برگزار شد.

دومین سمینار رشد کودک در انجمن ناییری برگزار شد. از سلسه سمینارهای کیفیت زندگی (رشد کودک)با سخنرانی  علیرضا صدیق منش.روانشناس و مشاور کیفیت زندگی در روز جمعه مورخ  21 خرداد ماه در انجمن ناییری برگزار شد. در این سمینار  به بررسی نظریه های هوش،سو استفاده از آزمونهای هوش ، هوش هیجانی (پیش بینی کننده بهتری […]

سمینار رایگان "کیفیت زندگی"، سرای محله رستم آباد فرمانیه
اخبار اخبار کیفیت زندگی سمینارهای کیفیت زندگی

سمینار سفر پر ماجرای کودک ۳-۶ سالگی برگزار شد.

سمینار سفر پر ماجرای کودک ۳-۶ سالگی در روز جمعه هفتم خرداد ماه در انجمن ناییری برگزار شد. در این سمینار که به سخنرانی علیرضا صدیق منش.روانشناس و مشاور کیفیت زندگی برگزار شد ، به بررسی روند رشد کودک در سنین ۳ تا ۶ سالگی ، رشد مغز ، رشد روانشناختی ، رشد جسمی ،تغذیه […]

اخبار کیفیت زندگی

برگزاری کارگاه تربیت جنسی کودک در س رای محله رستم آباد فرمانیه

در این کارگاه ، جناب آقای علیرضا صدیق منش به بیان توضیحاتی درباره ی موضوعات مرتبط با کیفیت زندگی پرداخت. این برپایی با حضور عموم و در خانه سلامت فرمانیه برگزار شد. در ادامه ، خانم دکتر آذرتاش (دکتری مشاوره خانواده و زناشویی) نیز درباره ی تربیت جنسی کودک سخنرانی کردند.