سمینارچگونه کیفیت زندگی خود را بالا ببریم؟
اخبار اخبار کیفیت زندگی

سمینارچگونه کیفیت زندگی خود را بالا ببریم؟

سمینارچگونه کیفیت زندگی خود را بالا ببریم؟ روانشناسان نیز در سالهای گذشته تحقیقات فراوانی در مورد انسان و شادی و غم انجام داده اند. امروزه روانشناسی با بررسی و تحقیقات گسترده در این مورد خاص نتایج بسیار جالبی را مطرح می کند. حافظ شیرازی می فرماید: هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار                                       کس […]

سمینار مادرکافی (3 تا6 سالگی) برگزار شد
اخبار اخبار کیفیت زندگی

سمینار مادرکافی برگزار شد

سمینار مادرکافی (3 تا6 سالگی) برگزار شد مادر خوب، مادری است که خود را از فرزند جدا می داند، کنار او حضور دارد، به او یاد می دهد، از شکست خوردن او نمی ترسد، از او حمایت می کند، به او فرصت جبران می دهدو در نهایت پیروزی اش راجشن می گیرد. این جملات اولین […]

سمینار سفر پرماجرای کودک 3 تا 6 سالگی
اخبار اخبار کیفیت زندگی

سمینار سفر پرماجرای کودک 3 تا 6 سالگی

سمینار سفر پرماجرای کودک 3 تا 6 سالگی سومین سمینار از سری سمینار های مادر کافی با عنوان سفر پرماجرای کودک : 3تا 6 سالگی, یکشنبه 28 خردادماه96 توسط تیم کلینیک مشاوره نی نی سایت و به صورت رایگان در مرکز خرید پالادیوم تهران برگزار خواهد شد. علیرضا صدیق منش مدیر کلنیک نی نی سایت […]

سمینار تقویت مغز کودک و نوجوان و مسابقه مغز برتر
اخبار اخبار کیفیت زندگی

سمینار تقویت مغز کودک و نوجوان و مسابقه مغز برتر

سمینار تقویت مغز کودک و نوجوان و مسابقه مغز برتر مسابقه مغز برتر به عنوان سومین سمینار رایگان نی‌نی سایت ، توسط کلینیک مشاوره این سایت و زیر نظر مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در پالادیوم برگزار شد. در این سمینار، ابتدا آقای علیرضا صدیق‌منش، مدیر کلینیک مشاوره نی‌نی سایت و همچنین مدیر خدمات […]